Grad Rijeka trideset godina promiče (sportsku) politiku zbog koje su gradski nogometni klubovi zakinuti prije svega u odnosu na klubove na Riječkom prstenu
Neće nam biti lako, ali neće lako biti ni Krku bez obzira što posljednji rezultati ukazuju da Pazin nije neosvojiva tvrđava, kaže trener Pazinka-Pazina